Västerviks biodlarförening

Västerviksorten

Hemsida: http://www.biforening.se/

Kontaktperson

Jan-Erik Hammarberg
E-post till kontaktperson: bjorn.westeson@telia.com