Styrelsen

Ordförande

Kassör
Patrik Waernbaum

Sekreterare
Neema Holm

Övriga ledamöter
Sanna Dellhammar

Ingemar Lönnberg

Torbjörn Engelkes