Styrelsen

Ordförande
Niclas Johansson
Sjöbrisvägen 13
593 44  Västervik
0723-295076
E-post: nicjo987@gmail.com

Kassör
Patrik Waernbaum

Sekreterare
Neema Holm

Övriga ledamöter
Sanna Dellhammar

Ingemar Lönnberg

Jöran Andersson