Distriktstyrelsen

Distriktstyrelsens nuvarande sammansättning (2021-06-03)

Ordförande

Vakant

Kassör
Patrik Waernbaum

Sekreterare
Neema Holm

Övriga ledamöter
Sanna Dellhammar

Ingemar Lönnberg

Torbjörn Engelkes