Hemsideansvarig Norra Kalmar biodlardistrikt

Hemsidesansvarig är Torbjörn Engelkes

Hemsidan är till för att sprida information inom distriktet avseende lokalföreningarnas verksamhet såsom bigårdsträffar, evenemang, kurser eller annan verksamhet som uppmuntrar biodling.

Hemsidan är också till för att sprida information de som är intresserade att börja med biodling och som vill bli medlem i en lokalförening i distriktet.

Kontakt främst via mail till: torbjorn.engelkes@gmail.com