Anmäla innehav av bisamhällen

Jordbruksverkets hemsida finns blanketten ”Anmälan, innehav av bisamhällen”.