Gällande handlingar

2022

Årsmöteshandlingar 2022

Norra Kalmar Biodlardistrikt_Årsmötesprotokoll 2022

Revisionsberättelse_Norra Kalmar biodlardistrikt_för året 2021

Styrelseprotokoll 2022

styrelsemöte 2022-01-26

 

2021

Årsmöteshandlingar

Årsmötesprotokoll Norra Kalmar läns Distrikt 2021-02-14

Föredragningslista-Norra-Kalmar-biodlardistrikts-årsmöte-2021-02-14

Budget för år 2021

Resultaträkning 2020

Balansräkning 2020

Verksamhetsberättelse-för-verksamhetsår-2020

Verksamhetsplan-Norra-Kalmar-läns-biodlardistrikt-för-år-2021

Styrelseprotokoll

Protokoll styrelsemöte 2021-01-14

Styrelsemöte 2021-03-14

Styrelsemöte 2021-05-02 utan underskrift

Styrelsemöte 2021-06-06