Äldre handlingar

2016

Verksamhetsberättelse Norra Kalmar läns biodlardistrikt 2015

Distriktstyrelsemöte 7 februari 2016

Föredragningslista Norra Kalmar distrikt av biodlarnas årsmöte 2016-02-28

Resultat och sammanställning för verksamhetsår 2015

Budget för 2016

Årsmötesprotokoll för Norra Kalmar läns biodlardistrikt 20160228

Konstituerande styrelsemöte för Norra Kalmar läns biodlardistrikt den 28 februari 2016 i Ankarsrum

2015

Styrelsemöte 29 januari 2015

Verksamhetsberättelse för Norra Kalmar läns biodlardistrikt för verksamhetsår 2014

Föredragningslista årsmöte 20150208

Årsmötesprotokoll 20150208

Konstituerande styrelsemöte den 8 februari 2015 i Ankarsrum

Styrelsemöte 10 juni 2015

2014

Föredragningslista årsmöte 20140208

Årsmötesprotokoll den 8 februari 2014 i Ankarsrums Sportfiskeklubbs klubbstuga

Budget 2015

Projekt utveckla biodling i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län – Minnesanteckningar möte 150122

Översikt biodlingsprojekt

Brev från Västerviks biodlarförening angående behov av medlemstidning

Resultat och revisionsberättelse för verksamhetsår 2014

2013

Årsmötesprotokoll 10 februari 2013

Styrelsemötesprotokoll 10 februari 2013

Styrelsemötesprotokoll 13 juni 2013

Styrelsemötesprotokoll 26 januari 2014

Resultat och sammanställning för 2013

Styrelsens budgetförslag för 2014

Transaktioner 2013

Revisionsberättelse för verksamhetsår 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013

2012

Styrelsemötesprotokoll 12 februari 2012

Styrelsemötesprotokoll 22 februari 2012

Styrelsemötesprotokoll 25 mars 2012

Styrelsemötesprotokoll 25 juli 2012

Årsmötesprotokoll 12 februari 2012

Styrelsemötesprotokoll 20 januari 2013

Resultat och Revisionsberättelse för verksamhetsår 2012