Distriktets årsmöte 2022

31 januari, 2022

Årsmöte Söndag den 13 februari kl 18.00 (digitalt möte via Zoom)

Styrelsen har beslutat att med tanke på risk för smittspridning blir det ett digitalt årsmöte även i år.

Inom kort kommer vi att skicka ut ett mejl med föredragningslista och länk till zoom-mötet.

Väl mött!
Neema Holm
Biodlarna Norra Kalmar Län