Utbildningsevenemang hos Vena-Hultsfreds biodlarförening

1 september, 2019

OBS! Ny plats för evenemanget.

Lennart Johansson, utbildningsansvarig på SBR, kommer till Vena-Hultsfreds biodlarförening lördagen den 14 sept kl. 14 och berättar om utbildningar och hur man rekryterar medlemmar. Vi kommer att vara på föreningsbigården i Norrhult. Den ligger ett par 100 m öster om stora vägkorsningen i Norrhult.

Det blir en fikapaus till självkostnadspris.
För att Torbjörn ska veta hur många stolar han ska ta fram vill han ha anmälan från deltagarna helst via mejl  torbjorn.engelkes@gmail.com eller tel. 070-865 43 79 senast lördag den 7 september.

Välkommen!
Vena-Hultsfreds biodlarförening