Upptäckarda’n

1 maj, 2019

19 maj kl 10 – 16 kommer Vena Hultsfreds biodlarförening att vara med på
Upptäckarda´n. Vi håller till i föreningsbigården i Norrhult och visar bin och redskap. Det blir enklare förtäring med honungstema och försäljning av honung.