Mötesanteckningar från ordförandeträffen 2021

21 september, 2021

Mötesanteckningar från ordförandeträffen 2021

Söndagen den 19 september 2021 genomfördes den årliga ordförandeträffen i Norra Kalmar biodlares distrikt. Närvarande var ordföranden från tre av våra föreningar, ledamöter från distriktsstyrelsen samt från valberedningen. Mötesanteckningarna återfinns som länk nedan.

Samtalen på mötet kretsade i huvudsak kring i hur distriktets lokalföreningar kan stödja, hjälpa och inspirera varandra i deras verksamheter. En grundläggande syn bör vara att distriktet utgörs av oss lokalföreningar och det vi gör tillsammans. Arbetet på distriktsnivå görs således av oss själva och de vi avdelar till att stödja detta arbete i olika former. Distriktsstyrelsens arbete är att upprätthålla de formella kraven (stadgarna) från biodlarnas riksförbund främst genom att samordna information om lokalföreningarnas resp. distriktets gemensamma verksamhet. Distriktsarbetet bör därför fokusera på att utgöra en nod för informationsdelning, samarbete kring utbildningar, kurser och diverse föreläsningar.

Några konkreta förslag på samordning inom distriktet är samarbete kring nybörjarkurser, allmän informationsspridning kring föreningarnas verksamhet via distriktets hemsida, samt ekonomiskt stöd till lokala aktiviteter som övriga föreningar i distriktet också kan ta del av.

Mötet hölls i god ton och med en anda av att distriktets verksamhet skapas av oss tillsammans efter den ambitionsnivå vi önskar och mäktar med.

Sammanfattningsvis så var mötet överens om att distriktets verksamhet (oavsett distriktets utformning) endast kan formas av lokalföreningarna tillsammans. Kraften i distriktets arbete måste komma underifrån och präglas av vårat engagemang för våra biodlingar och det vi tycker är viktigt med detta. Vi tror att vår samlade kunskap och vårat gemensamma intresse kring biodling kan bidra till en roligt och givande kunskapsutbyte mellan lokalföreningarna inom distriktet där huvuddelen av verksamheten sker lokalt och där en del verksamhet kan samordnas till nytta för oss alla.

 

/StyrelsenMötesanteckningar från ordförandeträff Norra Kalmar biodlardistrikt_20210919