Kallelse till extrastämma den 15 maj klockan 1800

5 maj, 2022

Kallelse till Extra stämma söndag 15 maj kl 18.00

Bakgrund

Vid årsstämman den 15 februari 2022 beslutade sittande möte att kalla till extrastämma den 15 maj i syfte att hantera punkterna 10-17 enligt föredragningslistan (se bifogat protokoll från årsstämman). Punkt 10-17 avhandlar val av samtliga förtroendeposter i Norra Kalmar Biodlardistrikt (styrelse, valberedning, m.fl.). Orsaken var att nuvarande valberedning inte hade lyckats rekrytera tillräcklig mängd förtroendevalda för att fylla alla poster. Ett mail gick därefter ut till alla medlemmar i distriktet med en uppmaning att överväga att delta i arbetet på distriktsnivån.

Kallelse

Norra Kalmar Biodlardistrikt kallar till extrastämma söndagen den 15 maj klockan 1800. Mötet sker via Zoom (se länk nedan). Anmäl intresse för förtroendeposter – enligt punkt a-h nedan – till steffen.klitzsch@telia.com.

Föredragningslista

1.    Mötets öppnande

2.    Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, mötessekreterare, justeringsledamöter)

3.    Godkännande av kallelse till extrastämma

4.    Godkännande av föredragningslista

5.    Val av förtroendeposter för Norra Kalmar Biodlardistrikt

a.    Val av ordförande

b.    Val av styrelseledamöter (styrelsen konstituerar sig därefter och fördelar poster inom styrelsen internt)

c.    Val till ev. kommittéer och arbetsgrupper

d.    Val av minst en revisor

e.    Val av minst en ersättare till revisor

f.     Val av valberedning

g.    Val av ombud och ersättare till Riksförbundsmötet

h.    Övriga valärenden

6.    Övrig information

7.    Avslutning

Det vore bra om så många som möjligt kunde delta och vi i styrelsen tycker att det hade varit roligt att se en representant från varje lokalförening.

Med hopp om god uppslutning

/Styrelsen Norra Distriktet

Möteslänk: https://us06web.zoom.us/j/85687223671 ; Meeting ID: 856 8722 3671