Handlingar från 2018

Distriktstyrelsemöte 20180108

Inför årsmötet 2018-02-11

Föredragningslista årsmöte Norra Kalmar distrikt 2018

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2017 Norra kalmar läns biodlardistrikt

Norra Kalmar läns biodlardistrikt 2017 – resultat

Norra Kalmar läns biodlardistrikt Budget 2018

Inför extramöte i april

Verksamhetsplan för Norra Kalmar läns biodlardistrikt 2018

Norra Kalmar läns biodlardistrikt Budget 2018 version 2

Övrigt

Protokoll för Norra Kalmar läns biodlardistrikt årsmöte 2018

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för Norra Kalmar läns biodlardistrikt 2018

Protokoll för Norra Kalmar läns biodlardistrikt – styrelsemöte 20180318

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017