Handlingar från 2017

Distriktstyrelsemöte 6 augusti 2017

Mötesprotokoll – Styrelsemöte 2017-01-26

Budget för 2017

Föredragningslista – Årsmöte Norra Kalmar distrikt 2017

Verksamhetsberättelse Norra Kalmar läns biodlardistrikt 2016

Årsmötesprotokoll 2017-02-22

Revisionsberättelse för Norra Kalmar Läns biodlardistrikt för verksamhetsår 2016

Resultat och sammanställning för verksamhetsår 2016

Mötesprotokoll – Konstituerande styrelsemöte för Norra Kalmar läns biodlardistrikt 2017