Handlingar

Här hittar du protokoll och årsmöteshandlingar.

Styrelsemöte Norra Kalmar Länsbiodlardistrikt 20190120 [pdf]

Inför årsmötet 2019

Föredragningslista Norra Kalmar biodlardistrikts årsmöte 2019-02-03 [pdf]

Verksamhetsplan Norra Kalmar läns biodlardistrikt för år 2019 [pdf]

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2018 [pdf]

Norra Kalmar läns biodlardistrikt resultaträkning 2018 [pdf]

Norra Kalmar läns biodlardistrikt Budget 2019 [pdf]

Motion från Frödinge till Riksförbundmötet


Protokoll för Norra Kalmar läns biodlardistrikt årsmöte 20190203

Protokoll konstituerande styrelsemöte 20190203

Protokoll styrelsemöte 20190413

Protokoll Styrelsemöte 16 juni 2019

Protokoll styrelsemöte 2019-09-01

Ordförandeträff anteckningar 2019-09-01

Protokoll styrelsemöte 17 nov 2019

Protokoll styrelsemöte 17 jan 2020