Handlingar

Här hittar du protokoll och årsmöteshandlingar.

Styrelsemöte Norra Kalmar Länsbiodlardistrikt 20190120 [pdf]

Inför årsmötet 2019

Föredragningslista Norra Kalmar biodlardistrikts årsmöte 2019-02-03 [pdf]

Verksamhetsplan Norra Kalmar läns biodlardistrikt för år 2019 [pdf]

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2018 [pdf]

Norra Kalmar läns biodlardistrikt resultaträkning 2018 [pdf]

Norra Kalmar läns biodlardistrikt Budget 2019 [pdf]

Motion från Frödinge till Riksförbundmötet


Protokoll för Norra Kalmar läns biodlardistrikt årsmöte 20190203

Protokoll konstituerande styrelsemöte 20190203

Protokoll styrelsemöte 20190413

Protokoll Styrelsemöte 16 juni 2019

Protokoll styrelsemöte 2019-09-01

Ordförandeträff anteckningar 2019-09-01

Protokoll styrelsemöte 17 nov 2019

Protokoll styrelsemöte 17 jan 2020

Inför årsmötet 2020

Föredragningslista-Norra-Kalmar-biodlardistrikts-årsmöte-2020-02-09

Verksamhetsplan-Norra-Kalmar-läns-biodlardistrikt-för-år-2020

Verksamhetsberättelse-för-verksamhetsår-2019

Balans och resultaträkning 2019

Norra-Kalmar-läns-biodlardistrikt-Budget-2020


2020-02-09 Årsmöte

2020-02-09 Konstituerande styrelsemöte

2020-06-28 Protokoll 28 juni 2020

2020-09-13 Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte 2021-01-14

Inför årsmöte 2021

Föredragningslista-Norra-Kalmar-biodlardistrikts-årsmöte-2021-02-14

Verksamhetsplan-Norra-Kalmar-läns-biodlardistrikt-för-år-2021

Verksamhetsberättelse-för-verksamhetsår-2020

Balansräkning 2020

Resultaträkning 2020

Budget för år 2021